Aktuality

Nedůležitý dekorativní prvek
 
2015   Projekt TWL – Technische Werke Ludwigshafen (IDS)
IDS zahájila v roce 2015 projekt realizace SCADA systému HigLeit pro TWL (Technische Werke Ludwigshafen). Jde o náhradu stávajícího systému jiného výrobce, který slouží pro sledování a řízení všech sítí města Ludwigshafen.

Systém integruje následující oblasti městské infrastruktury:
- rozvod elektřiny a rozvodny (700 procesních schémat)
- plynárenská síť (90 procesních schémat)
- vodárenská síť (160 procesních schémat)
- rozvod dálkového tepla (170 procesních schémat)
- výroba tepla a elektřiny (80 procesních schémat)
- ostatní (16 procesních schémat)

TDS se podílí na tomto projektu, kde pro IDS realizuje vizualizaci dat. Ta zahrnuje nakreslení a vizualizaci přes 1200 procesních schémat a přehledových obrazů podle podkladů dodaných zákazníkem. Součástí přehledových obrazů elektrické, plynárenské a vodárenské sítě je i topologické zobrazení dat a příslušné topologické funkce. Realizace zakázky bude pokračovat i v roce 2016.

2015   Realizace zakázky „ČOV Opava – výstavba vyhnívací nádrže, část Elektro a SŘTP“ pro HST Hydrosystémy s.r.o.
Zahájení zakázky v roce 2015, dokončení v roce 2016.

2015   Osazení SKAO DPD a usměrňovači pro společnost RWE GasNet, s.r.o.
V roce 2012 jsme získali velkou zakázku na osazení sedmi set stanic protikorozní ochrany telemetrickými stanicemi a usměrňovači. Použitá telemetrická stanice je vyvinutá na míru, dle požadavků zákazníka. Celá zakázka je rozdělena do několika let, přičemž ke konci roku 2015 již bylo touto telemetrií osazeno 800 stanic. V roce 2015 jsme realizovali toto typové řešení na dalších 114 lokalitách.

2015   Vývoj softwarových modulů pro společnost IDS GmbH
Navázali jsme na rámcovou smlouvu uzavřenou roku 2009 s mateřskou společností IDS GmbH. Smlouva zahrnuje úpravy a vývoj softwarových modulů IDSa modulů pro telemetrické stanice řady IDS 640, IDS 650, IDS 850 a ACOS 750. V rámci této zakázky provádíme nadále úpravu tohoto software a testování funkčnosti výše zmíněných modulů a testování integrace. V roce 2015 se vývojový tým skládá z pětadvaceti programátorů. Vzhledem k dalším novým projektům se v roce 2016 bude vývojové oddělení rozšiřovat o další 3 programátory.

2015   „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“
Tak jako v předešlých letech, jsme se i letos zúčastnili již 7. ročníku soutěže „Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost“. V kategorii firem do 50 zaměstnanců jsme se umístili na 2. – 4. místě.

2015   RWE „Den dodavatelů“
Společnost RWE třetím rokem pořádala „Den dodavatelů“. Na toto setkání pozvalo RWE 60 nejvýznamnějších dodavatelů. Naše společnost byla na všech třech ročnících mezi 60 nejvýznamnějšími dodavateli. Věříme, že se nám i v dalších letech podaří tuto pozici udržet.

2014
V roce 2014 byla naše společnost nominována mezi 4 nejlepší dodavatele RWE v kategorii: „Plynárenské aktivity“.

10. duben 2014   Byla nám udělena Cena hejtmana za společenskou odpovědnost.
Soutěž, která se koná od roku 2008, byla letos nově rozdělena do tří hlavních kategorií - podnikatelské subjekty, obce, organizace veřejného sektoru. Naše firma zvítězila v kategorii do 50 zaměstnanců.

prosinec 2011   Mezifiremní fotbalový přátelský zápas
Náš malý fotbalový tým se utkal s dalšími třemi fotbalovo-programátorskými týmy (Tieto, Medium Soft a StoraEnso). Otestovali jsme si své síly a fotbalové umění, a i přes několik menších zranění našich fotbalistů, jsme ze tří zápasů ve dvou zvítězili. Další utkání je plánováno na leden 2012 a doufejme, že příště již bez úrazů a s celkovým vítězstvím.
listopad 2011   
Byli jsme oceněni v soutěži „ Ekologicky zodpovědný kraj 2011,“ umístili jsme se na 2. místě.

Soubor ke stažení Diplom    Soubor ke stažení Soubor ke stažení

listopad 2011   Charitativní Koncert pro školku rozezní ostravský Fabric
Jako sponzor se podílíme na benefičním koncertě pod názvem Koncert pro školku, na kterém v rámci jednoho večera vystoupí čtyři velmi známé české kapely.
Koncert pro školku má za cíl finančně podpořit pilotní projekt neziskové organizace Rotaract clubu Ostrava City - Rekonstrukce dětského hříště v areálu MŠ Logopedické, U školky 1621, Ostrava. Mateřská škola v současné době pracuje ve stejném režimu jako běžné mateřské školy, který nadstandardně doplňuje speciální péčí zaměřenou na děti zdravotně oslabené opakovanými respiračními chorobami s několika indikacemi. Stav dosavadního dětského hřiště je více než žalostný. Touto akcí se získají finanční prostředky na rekonstrukci hřiště a přinesou tak změnu do každodenního života dětí stráveném v areálu školky.
Obrázek ke stažení Plakát     www.KoncertProSkolku.cz    www.youtube.com

září 2011   Dispečink NET4GAS
V roce 2008 získala mateřská firma IDS GmbH zakázku na implementaci řídícího sytému pro řízení, monitorování a dispečink NET4GAS, s.r.o.. Během roku 2009 byla vytvořena a odsouhlasena projektová dokumentace. V roce 2010 pokračoval projekt přípravou, instalací a zprovozněním systému.
Letos jsme prováděli montáž zařízení IDS na hlavním dispečinku NET4GAS v Praze na Kavčích Horách a na záložním dispečinku na KS Kouřim, V září byl předán dispečink na Kavčích Horách a celý projekt byl úspěšně ukončen. Další spolupráce s N4G bude ve formě poskytování SW servisu.
květen 2011   Mistrovství České republiky ve stolním tenise vozíčkářů 2011
Jako každoročně i letos jsme se zúčastnili „Mistrovství České republiky ve stolním tenise vozíčkářů“ v areálu TJ Mittal Ostrava na Varenské ulici. Sportovní klub vozíčkářů Ostrava sponzorujeme od roku 2000.


květen 2011   
Od června do týmu NMS nastoupili čtyři noví programátoři a dva noví kolegové do týmu ET. Naše tři vývojové týmy jsou již kompletní a budou se nadále podílet na vývoji IT řešení ACOS NMS a ACOS EAS v rámci práce na projektech pro naše zákazníky. V tuto chvíli je hledání nových kolegů-programátorů zastaveno.

duben 2011   Nové posily
Naše vývojové týmy se opět rozrostou o další kolegy. Tým ACOS ET bude výkonnější o dva nové programátory, tým ACOS NMS posílí nový kolega a na projekt X4 přechází již stávající programátor z týmu ET, který se rovněž stane i konzultantem pro naše zákazníky.
Stále hledáme nové Javisty a naše pracovní příležitosti jsou aktuální.

26.3.2011   Hodina Země
Zapojili jsme naší firmu a podporujeme celosvětovou akci: Hodina Země. V sobotu 26. března, od 20.30 do 21.30 hodin zhasneme všechna nadbytečná osvětlení bytů, kancelářských prostor či reklamních nápisů.
V roce 2010 se do Hodiny Země připojilo 4000 měst a obcí ze 126 zemí světa a Hodina Země se stala největší českou klimatickou akcí v ČR. Více informací naleznete na stránkách: Earth Hour.

březen 2011   ! Máme 20 let !
Firma TELE DATA SYSTEM spol. s r.o. vznikla v březnu roku 1991 jako sesterská firma německé společnosti TELE DATA ELECTRONIC GmbH (TDE). Firma se od svého vzniku zabývá realizací telemetrických a dispečerských systémů. Při budování těchto systémů byly v minulosti využívány produkty mateřské firmy TDE (telemetrické stanice TELEMAT-M a SCADA systém TELEMAT-P, TELEMAT-X).
V roce 2004 vstoupil do firmy nový strategický partner. Většinový podíl firmy patří německé společnosti IDS GmbH v Ettlingenu. Jeden z mnoha velkých projektů realizovaných ve spolupráci s IDS je projekt „Implementace řídicího systému pro řízení, monitorování a dispečink na RWE Transgas Net, s.r.o.“
V roce 1991 začínalo ve firmě 5 zaměstnanců. Nyní je nás 29, další pobočka sídlí v Hradci-Králové a náš věkový průměr je 34,8 let.

8.3.2011   Kariéra PLUS
Zúčastnili jsme se Veletrhu pracovních příležitostí 2011 - největšího veletrhu pracovních nabídek v Moravskoslezském kraji. Firmy zde nabízely studentům a absolventům vysokých škol práci a samy zde mohly získat mladé a perspektivní zaměstnance. Více informací - viz Kariéra PLUS.

31.1.2011   Společenská odpovědnost
Dnešního dne jsme obdrželi cenu v 2. ročníku odborné soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2010, do které se přihlásilo 21 společností podnikajících v našem kraji. Dokument Vyhlášení výsledků ankety společenské odpovědnosti a ceny hejtmana kraje je zde.

30.7.2010   Životní prostředí
Byli jsme oceněni v soutěži "Podnikatel roku 2010 ve vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji".
Obrázek ke stažení Diplom

9.4.2010   Environmentální odpovědnost
Naše společnost je držitelem certifikátu QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, EMS dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a také OHSAS dle ČSN 18001:2008. V rámci zavedeného systému integrovaného managementu, máme vyhlášeny tyto politiky: "Politiku kvality," "Environmentální politiku" a "Politiku BOZP".
Soubor ke stažení Certifikát QMS     Soubor ke stažení Certifikát EMS     Soubor ke stažení Certifikát BOZP

31.7.2009   Životní prostředí
Byli jsme oceněni v soutěži "Podnikatel roku 2009 ve vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji".
Obrázek ke stažení Diplom

30.7.2008   Životní prostředí
Byli jsme oceněni v soutěži "Podnikatel roku 2008 ve vztahu k životnímu prostředí v Moravskoslezském kraji".
Soubor ke stažení Diplom
 
Ilustrační obrázek k tématu
unimportant decoration, box shadow
unimportant decoration, box shadow unimportant decoration, box shadow
Ilustrační obrázek k tématu
unimportant decoration, box shadow
unimportant decoration, box shadow unimportant decoration, box shadow


Nedůležitý dekorativní prvek
Datum poslední aktualizace stránky: 21. 9. 2016  
 
TELE DATA SYSTEM, spol.s r.o. - Klepněte pro návrat na úvodní stránku
TELE DATA SYSTEM
Finální dodávky telemetrických a řídících systémů
Důležitý grafický prvek
ČeskyČeská Vlajka
DeutschDeutsche Flagge

Důležitý grafický prvek
Přehled všech stránek dostupných na této prezentaciMapa stránek | Snadné a rychlé vyhledání libovolných informacíVyhledávání  
/ Aktuality